Ada Programming $WikiTagline
 

Per crear un enlla a un lloc que no es part d'aquest PmWiki/WikiWikiWeb, simplement es posa l'adrea completa (URL) de la pgina en el text d'una pgina, com aquesta: http://www.pmichaud.com/toast(approve sites) . No hi ha necessitat de posar cap format de fantasia o caracters al voltant de l'adrea--simplement s'escriu l'adrea directament al text de la pgina i ser donat com un enlla en la sortida.

Si es vol crear un enlla a un altre pgina amb algn text alternatiu, aleshores s'usa doble parntesi quadrat per especificar la URL i el text alternatiu, com aqu [[http://www.pmichaud.com/toast Strawberry Pop-Tart Blow-Torches]]. Aquest encara ser un enlla a l'adrea URL per es mostrar com el text que es proporcioni en comples de l'adrea com aqu http://www.pmichaud.com/toast Strawberry Pop-Tart Blow-Torches(approve sites).

<< | PmWikiCa.ndexDeLaDocumentaci | >>