Ada Programming $WikiTagline
 

PmWiki/TextFormattingRules - PmWikiCa/ConsellsPerEditar
Pargrafs: per un nou pargraf, prem dues vegades la tecla enter; utilitzi -> per sagnar el text
Llistes: * per llistes pigades, # per llistes numerades, :terme:definici per llistes de definicions
mfasi: ''cursiva'', '''negreta''', '''''negreta i cursiva''''', @@mquina d'escriure@@ (monoespai)
Referncies: ParaulesJuntesEnMajscula, utilitzi un enlla (http://www.exemple.org) o un {{free link}}
Enllaos amb parntesi: [[enlla]] (numero), [[enlla text]] (text), o [[enlla grfic]] (enlla grfic)
Grups: Grup/Pgina mostra Pgina, Grup.Pgina mostra Grup.Pgina

Separadors: !, !!, !!! per capaleres, ---- per lnies horizontals
Canvi de tamany: [+...+] per ampliar, [-...-] per disminuir

Evitar donar format: [=...=]
Canvi de lnia: [[<<]]