Ada Programming $WikiTagline
 

Una ParaulaDelWiki és un joc de dues o més paralues juntes on la primera lletra de cada paraula és majúscula. Les ParaulaDelWiki ParaulesDelWiki? s'utilitzen com enllaç i títol de pàgina en un PmWiki/WikiWikiWeb. En altres paraules, simplement una sèrie de qualsevol seqüencia de paraules juntes i amb la primera lletra de cada paraula en majúscula per fer una ParaulaDelWiki vàlida.

<< | PmWikiCa.ÍndexDeLaDocumentació | >>